replica uhren zeigt ¨ąberall den unbestreitbaren Look.

replique montre le luxe de la montre originale ¨¤ un prix tr¨¨s confortable.
Camping Lindenhof | Geschiedenis
Header Image Eco Logo

Geschiedenis

Paalboeren
Omstreeks 5000 v. Chr. hebben de eerste paalboeren zich gevestigd in het Dreiseen-Land. Rond 3850 v. Chr. zijn er de eerste nederzettingen ontstaan. In de loop van de volgende eeuw ontstonden langzamerhand meer dan 22 nieuwe dorpen. Voor de Lindenhof is dat in zoverre belangrijk omdat er, net als nu op het door de familie van der Veer bebouwde land, akkerbouw werd uitgeoefend.

 

Helvetiërs
De Helvetiërs waren een Keltische stam, die in de 2e eeuw voor Chr. in het gebied tussen de Rijn, de Donau en de Main woonde en die vandaar door oprukkende Germaanse stammen moest uitwijken naar het gebied in het huidige Noordwesten van Zwitserland, dus ook naar het Dreiseen-Land. Daardoor kreeg Zwitserland de Latijnse naam Confoederatio Helvetica (CH).
In Seeland en dan vooral in Mont-Vully, waar de Helvetiërs hun standplaats (zg.Oppidum) hadden, vinden we kenmerken van deze Keltische stam terug. Dit is vooral te zien aan vondsten, die zijn opgegraven in de bergen tussen de Bielersee, de Neuenburgersee en Murtensee (Mont Vully, Jolimont en Sankt Jodel bij Ins).

 

Romeinen
In december 1999 ploegde Hindrik van der Veer in de buurt van de Lindenhof zijn grond om. Plotseling stuitte hij op oude Romeinse resten. Hij vond een fragment van een zuil met een doorsnee van 39 cm en een hoogte van 79 cm. Archeologen denken dat de oorspronkelijke hoogte van de zuil ongeveer 2.70 m tot 4.00 m zou kunnen zijn geweest. Het antieke zuilenfragment werd, zoals het gat en de perforaties aan één kant laten zien, vervolgens als wals gebruikt.

In september 2002 ploegde Hindrik van der Veer op dezelfde bouwgrond nog een fragment op. Deze keer was het een vlak stuk jurakalksteen, waarin met een beitel een in de lengte lopende gleuf is gemaakt.
(Afb. 322)

Beide fragmenten komen vermoedelijk van een Romeinse herenboerderij, waarvan overste Schwab dacht dat hij in het dal van de Greuss lag. Op de luchtfoto's van de droge zomer van 1976 (afb. 323) zijn in het Brüelldal en Eyacherdal rechtlijnige verkleuringen te zien, waaruit blijkt dat het grondgebied inderdaad van een herenboerderij uit de Romeinse tijd geweest kunnen zijn.

 

De huidige tijd
De modernisering van Seeland kwam tot stand door de ontwikkeling van het spoor- en wegennetwerk in de vorige eeuw, want vóór de aanleg van deze infrastructuur was Seeland voor commerciële doeleinden niet interessant genoeg. De aanleg van genoemd spoorwegennetwerk was echter van groot belang voor de streek. De bouw hiervan werd mogelijk doordat het waterwegennet van de Jura werd gecorrigeerd.

Meer over de waterwegencorrectie van de Jura vindt u hier>> (Wikipedia)

 

De Lindenhof
De boerderij de Lindenhof werd in 1950 op de plek van een gebouw uit 1810 gebouwd. De Lindenhof is een groot gebouw, dat uit verschillende onderdelen bestaat, waarin delen van de schuur uit 1810 zijn verwerkt. Verder noemen we de kwalitatief hoogstaande deurpost van Haute Rive gesteente in de grote gewelfde kelder die ook is overgebleven van het gebouw uit 1810. De Lindenhof is een indrukwekkend voorbeeld van de klassieke Zwitserse boerderij-architectuur uit de Zwitserse late Barok, waarin vooral rekening werd gehouden met traditionele bouwvormen (volgens Monumentenzorgvoorschriften: voor verval behoeden).
Een ander gebouw, het Ofenhaus-Stöckli uit 1819, wordt door velen gezien als een mooi en sierlijk bouwwerk. Boven de gemetselde kachel, prijkt een peristyle, naar voren hellende woonlaag uitgevoerd in vakwerk met zeer mooie hoekzuilen en details, b.v. elementen uit de late Barok (volgens voorschriften van Monumentenzorg: tegen verval beschermen).